అభిమానులందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు: ఎన్టీఆర్ (వీడియో)

<blockquote class=”twitter-video” data-lang=”en”><p lang=”te” dir=”ltr”>విజయ దశమి శుభాకాంక్షలు <a href=”https://twitter.com/hashtag/JaiLavaKusa?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#JaiLavaKusa</a> <a href=”https://twitter.com/tarak9999?ref_src=twsrc%5Etfw”>@tarak9999</a> 😍😍😍 <a href=”https://t.co/KuZUPofKIS”>pic.twitter.com/KuZUPofKIS</a></p>&mdash; BloreNandamuriFans™⏺ (@BloreNandamuriF) <a href=”https://twitter.com/BloreNandamuriF/status/913926245502541824?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 30, 2017</a></blockquote>
<script async src=”//platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

More from my site

Comments

comments